Pengyang Emergency Group
  • 全时通多功能排涝抢险车
  • 轻型快反森林消防车
  • 攀登者(Green Climber)LV500 遥控开带机
  • 12平米应急救援帐篷